OKR blir betegnet som en mål- og virksomhetsstyrings modell som involverer alle ansatte i en bedrift, og er brukt av internasjonale selskaper over hele verden. Dette er for å skape engasjement, eierskap og fremdrift i organisasjonen, og er direkte knyttet til selskapets oppdrag, visjon og verdier.

OKR står får Objective – Key Results, eller på norsk: en bedrifts ambisjoner og konkrete mål. OKR har røtter helt tilbake til 50-tallet da Andy Grove, sammen med Robery Noyce og Gordon Moore utviklet nettopp dette styringssettet. Det har blitt et kjent fenomen gjennom årene og det er stadig fler som iverksetter denne ledelsesmetodikken i bedriftene sine for å sikre seg kontinuerlig fremdrift, og fokus på de viktigste aktivitetene i hvert kvartal. Google er for eksempel en bedrift som implementerte dette tidlig og gikk fra å ha 30 ansatte til 90 000, og ble svært suksessrike ved mye hjelp av dette styringssettet.
I bildet under kan man se noen av de bedriftene som bruker OKR i dag:

foto: inevo.no

– Med Objective (ambisjon) menes det hva man ønsker å oppnå. Dette bør være en tidsbestemt, f.eks. i løpet av hvert kvartal, og en inspirerende setning som skal øke ambisjonen hos hver enkelte ansatt, og ikke bare lederne. Man skal ikke trenge å være avhengig av andre for å gjennomføre ambisjonen. Et godt eksempel på Objective hvis du er i et team er «en vellykket lansering av en nettbutikk». Hvor vi herunder kan finne noen key results for å oppnå dette.

Key results (konkrete mål) er hvordan bedriften skal oppnå de ambisjonene (objective) de har satt. Man burde som oftest sette seg tre konkrete mål for hver av ambisjonene, disse kan være basert på utvikling, engasjement, prestasjon, inntekter og/eller kvalitet. Hvis vi skal koble dette med Objective nevnt over kan tre eksempler på KR være:

K1. Ha minst 500 besøkende i nettbutikken

K2. Bli nevnt i minst èn avis

K3. Få minst 20 salg innen kvartalet er omme  

Det avgjørende er å ikke glemme de viktigste prinsippene bak OKR, nemlig at det er: enkelt, tydelig, transparent, ha ambisiøse mål og ukentlige påminnelser. Noe som vil være grunnleggende faktorer for å oppnå de beste resultatene.

Foto: pixabay

Iverksetting:
Når man skal iverksette OKR for første gang i en bedrift kan det være lurt å starte smått med en utvalgt gruppe eller team som er engasjerte til å teste ut noe nytt. Det er viktig å forstå rammeverket og at man forplikter seg til det arbeidet som kreves for å lykkes med mål og styringssettet, enten man er i ledelsen eller ansatt i bedriften. Man må også være klar over at det vil vanligvis ta 6-12 måneder før man virkelig vil se kraften i OKRene, så her er det viktig med utholdenhet og repetisjon.

Enten du er fra ledelsen eller en ansatt som skal presentere dette for ledelsen er det viktig at man skal kunne forklare hva OKR er og hvordan det fungerer, slik at det blir en felles forståelse og økt engasjement på hvorfor/hvordan dette kan hjelpe bedriften. Det vil være lurt å bli enige internt i bedriften hva målene skal være og være åpne om det som er satt for å øke engasjementet enda mer. Deretter ved nøye loggføring eller rapportering kan man etter hvert kvartal presentere for andre i bedriften hvordan det har fungert med deres key results, om objective er oppnådd og om eventuelle fallgruver oppstod. Det er sjeldent man lykkes under de første kvartalene ved innføring av OKR. Men som Andy Grove, mannen bak OKR sa: «Resultatene blir bedre når teamet setter høye mål som er nesten uoppnåelige – selv om man feiler halvparten av gangene!»

OKR fallgruver
Man må likevel være obs på klassiske feil og ulemper som kan oppstå ved OKR. Selv om dette styringssettet er lagd for å knytte sammen målene til selskapet, teamet og medarbeiderne vil det også ofte ha sine ulemper. Det kan fort oppstå silotenkning mellom de forskjellige avdelingene i bedriften ved at de setter sine egne mål fremfor selskapets. Det kan også oppstå asymmetri hvis bedriften ikke er like flinke med å være transparente, kommunisere og koordinere godt mellom de forskjellige avdelingene og ansatte.

Nettsiden Futurework skriver også om seks andre fallgruver som man burde være oppmerksomme på at OKR kan forårsake:

 • Ingen sammenheng mellom selskapets forretningsstrategi og hensikt
 • Ingen gjennomføringskraft
 • Ingen engasjement på grunn av uklare mål
 • Ingen eierskap til målene, troen på at noen andre skal gjøre det
 • Ingen fokus på grunn av manglende oppfølging ut i organisasjonen
 • Ingen og/eller manglende involvering fra organisasjonen, blir drevet mer som MBO (management by objectives) fra topp-ned.
 • Oppgavestyrt – en massiv «to-do» liste

Håper ved hjelp av denne informasjonen vil du sitte igjen med god kunnskap om OKR og implementere det i din bedrift!

Kildehenvisning

Cwodtke: Why Key Results Need to Be Results
https://cwodtke.medium.com/why-key-results-need-to-be-results-7a223e6752b6

Eleganthack: The Art of the OKR
https://eleganthack.com/the-art-of-the-okr/

Futureworks: OKR er viktig for ledelsen!
https://futureworks.no/okr-er-viktig-for-ledelsen

Inevo: Hva er et godt OKR «objektive» (ambisjon)?
https://inevo.no/blogg/hva-er-et-godt-okr-objectiveambisjon/

Inevo: OKR
John https://inevo.no/wp-content/uploads/2018/12/John-Doerr-original-Slide-deck.pdf

Inevo: OKR målstyring – et system for gjennomføring i 2021
https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/

One Reply to “Få en vellykket bedrift med OKR”

 1. Hei Cathrine!

  Gratulerer med første blogginnlegg 🙂 Jeg ble veldig engasjert i dette innlegget! Du skriver og forklarer godt og har med mange relevante eksempler. Her viser du tydelig at du har forstått hva OKR er. Fint at du også har med bilder i teksten, og ikke minst kildehenviser til de (det er det mange som glemmer!). Dessuten har du også skrevet rikelig med tekst. Flott!

  Noe pirk fra meg:
  – Enda tydeligere struktur. Gjerne inkluder en avslutning på slutten av innlegget hvor du oppsummerer dine viktigste poeng!
  – Henvis til kilder i løpende tekst. Søk opp hvordan du hyperlinker til kilder i løpende tekst, og gjør gjerne det i tillegg til å henvise til kilder på slutten av innlegget.

  Godt skrevet! Jeg gleder meg til å følge deg videre 😀

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.