Det er ikke bare bare å vite markedsføringskanaler bedrifter og organisasjoner burde benytte seg av i 2021. Vi går for en stadig mer digitalisert verden hvor riktig valg av kanaler kan være med på å påvirke markedsføringen betraktelig. I dette teksten vil jeg gå drøfte noen tips og anbefalinger man burde gå igjennom og lære seg når man skal jobbe med digital markedsføring.

Ved hjelp av Ipsos SoMe-tracker vil man få et visst overblikk i hvilke sosiale medier som regjerer i Norge og hvor ofte disse blir brukt. Dette er noe man burde ha i bakhodet når man skal velge hvilke kanaler man ønsker å markedsføre seg på.

Betalt, Eid og Fortjent media

Det er viktig å forstå sammenhengen mellom de tre mest vanlige mediekanalene når man skal velge potensielle markedsføringskanaler.

 • Betalt media: går ut på medier som er kjøpt. Her investeres det i betalte besøkende, rekkevidde, og samtidig nå fler gjennom søk og annonser. Dette kan innebærer direkte betalinger til en nettsider for plassering eller sponsede innlegg/annonser.
 • Eid media: er de mediene som er eid av bedriften selv. Med dette innebærer det for eksempel bedriftens nettside, e-post og sosiale medier.
 • Fortjent media: omhandler medier generert gjennom PR eller WOM (Word of Mouth) med mål om å øke bevisstheten rundt et merke.

For å oppnå overlappingen av disse tre mediene er det viktig å jobbe godt med implementeringen av kampanjer, ressurser og infrastruktur (Chaffey og Chadwick 2019, 11).

Valg av målgruppe

Først og fremst når man skal velge hvilke kanaler som er lønnsomme å markedsføre seg på burde man tenke seg til hvilke målgrupper man skal treffe med markedsføringen.

Man kan gå ut ifra 3 metoder å finne hvem dine målgrupper er og hvor de befinner seg:
Følg med på dine allierte. Ved å se på andre bedrifter som er i noenlunde samme kategori som deg og som også retter seg mot dine målgrupper.
Følg med på statistikker og rapporter. Som nevnt ovenfor vil det være svært hjelpfullt å følge med på hvilke sosiale medier som trender og hvem som bruker disse mediene. Dette kan man for eksempel finne på linken til Ipsos nevnt ovenfor eller undersøkelser gjort av Statistisk Sentralbyrå (SSB)
Spør dine kunder. Det kan gi mye gode resultater ved å be målgruppene dine ta stikkprøver eller simpelt enn spørre dine eksisterende kunder hvis det er mulig.

Dermed ved å gjennomgå disse tre enkle stegene vil man få et visst overblikk på hvilke målgrupper man burde stille inn markedsføringen sin til.

Valg av markedsføringskanaler

En hver markedsføringskanal blir individuelt brukt til forskjellige ting. Dermed er det viktig at den markedsføringskanalen man velger matcher din nettbutikk. For eksempel om du skal markedsføre noe innenfor IT eller finans vil ikke Pinterest være den riktige kanalen for deg, men heller kanskje LinkedIn. Jeg føler det er sjeldent bedrifter idag holder seg til kun èn kanal når man markedsfører, men heller benytter seg av multikanalmarkedsføring som går ut på at man tar i bruk flere kanaler som kommuniserer med kunder (Kotler og Keller 2009, 469).

Alt kommer dog an på hvor mye ressurser man har lyst å legge inn i markedsføringen. Om man ønsker å legge inn en del kostnader til dette vil derimot enhver kanal fungere til å markedsføre seg på, så lenge man dyktige ansatte til nettopp dette.

Det er jo som nevnt en rekke digitale kanaler å velge mellom, men nesten uansett hvilken bransje du velger å selge til vil anse disse som de viktigste:

 • Søkemotorer. Jobb godt med SEO (søkemotoroptimalisering) eller Google Adwords slik at du kommer på toppen i de fleste søk som foregår på nett.
 • Facebook. Denne plattformen er fremdeles den mest brukte i Norge og dermed er det lurt å lage din egen Facebook side, inviter folk til å like den og hold den oppdatert jevnlig med konkurranser og kampanjer. I tillegg kan man koble profilen opp mot Facebook business manager så det blir lettere å holde oversikt og lage en profesjonell profil med de forskjellige funksjonene.
 • Instagram. I samsvar med Facebook vil det også hjelpe å ha en egen Instagram profil som man også kan koble opp mot Facebook. Her er det like viktig å holde seg aktiv slik at man når ut til et bredere kundespekter, samt kommentere og like andres innlegg slik at man holder algoritmene oppe og økser eksponeringen. Det vil også være svært viktig både her, og på Facebook og legge inn litt penger i betalt annonsering for å bli enda mer synlig.
 • Nyhetssider. Betalte bannerannonser på nettsider som VG eller andre nyhetssider vil også være svært god for markedsføringen da veldig mange er innom disse sidene daglig.
 • LinkedIn. LinkedIn er jo en slags «Facebook» bare for bedrifter. Her er det svært viktig å ha en sterk profil som du kan bruke til å «nettverke» og/eller annonsere.
 • Twitter/Snapchat/TikTok. Disse tre plattformene ville jeg prioritert til sist men absolutt valgt å markedsføre meg på hvis man har nok ressurser til overs.

Et annet tips er at yrket «influencere» blir stadig mer mektig og brukt til digital markedsføring vil et samarbeid med denne bransjen hjelpe å løfte bedriften din betraktelig.

Utregning av Kostnader

Som nevnt er mengden kostnader langt inn i markedsføring nøkkelen til suksess. Legger man mye ressurser i dette kan man oppnå stort vekst i bedriften. En måte å regne ut hvor mye hver kanal koster kan man regne det ut ved å:

 • Kostnad pr klikk = (kostnad/antall klikk pr annonse)
 • Kostnad pr ny kunde = (kostnad/antall nye kunder)
 • Kostnad for å nå en person = (kostnad/antall nådde personer)

En tommelfingerregel som Quickbutik kommer med er at «kostnadene per ny kunde skal være omtrent en tredjedel av hva en kunde er verdt for deg». Disse kostnadene kalles CAC (Customer Acquisition Cost), men det er viktig å ha i bakhode at i det store bildet betyr en kundes verdi (CLV) betyr tre ganger mer enn hva CAC gjør.

Konklusjon

Som jeg har nevnt flere ganger når så er riktig valg av markedsføringskanaler kritisk for bedriften din. Her er det bare å kjøre på med å teste ut de forskjellige kanaler slik at man lærer fort hva som fungerer og ikke. Håper denne anbefalingen var til hjelp!

.

Litteraturliste

Chaffey, Dave og Fiona Ellis-Chadwick. 2019. «Digital marketing. Strategy, Implementation and Practice«. 7th ed. United Kingdom: Pearson Education Limited.

Statistisk Sentra Byrå
https://www.ssb.no/statbank/table/07001/

Kotler, Philip, og Kevin Lane Keller. 2009. «Marketing Management«. 13th ed. Upper
Saddle River, New Jersey: Pearson Education.

Quickbutik: Slik velger du rett markedsføringskanaler
https://quickbutik.com/no/academy/velg-markedsforingskanaler

.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.